Polkupyörälähetti – pidä huolta työehdoistasi!

Suomessakin on viime aikoina kohistu polkupyörälähettien työehdoista. Jos toimit polkupyörälähettinä, on sinun siis tärkeää pitää huolta siitä, ettei työehtojasi poljeta ja että saat sinulle kuuluvat edut sekä asianmukaista palkkaa. Lue artikkelista aiheeseen liittyvät vinkkimme!

Huolehdi palkastasi sekä työoloistasi

Pyörälähetin on tarkeää huolehtia siitä, että hänen palkkansa ja työolonsa ovat asianmukaiset. Esimerkiksi Suomessakin toimiva Foodora on saanut tästä kritiikkiä monelta taholta. Foodora on esimerkiksi tarjonnut läheteilleen ensimmäisenä työskentelyvuotena melko hyviä työoloja, mutta ovat ensimmäisen vuoden jälkeen alkaneet ehdottaa monelle työntekijälle, että he ryhtyisivät toimimaan freelancereina. Jos työntekijä suostuu tähän, hänen työtuntinsa eivät ole taatut. Samalla työntekijä vastaa jatkossa itse omasta vakuutusturvastaan.

Nykyisin Foodora tekee uudet sopimukset aina freelancer-sopimuksina ja monien työntekijöiden mielestä sen työolot ovat muutoinkin heikentyneet vielä entisestään. Työntekijät ovatkin nousseet puolustamaan omia oikeuksiaan. Keikkatalouden epävarmuus on eräs seikka, jonka Foodoran työntekijät ovat halunneet nostaa keskustelun keskiöön.

Millaisia asioita pyörälähettien työehdoissa ja -oloissa tulee parantaa?

Pyörälähettien työehdoissa ja -oloissa tulee perua työntekijöille tehdyt palkkioleikkaukset. Työvuorot tulee jakaa inhimillisellä sekä läpinäkyvällä tavalla. Sosiaalitila tulee olla tarjolla kaikille läheteille ja työnantajan tulee korvata työvälineiden ylläpidosta aiheutuvat kustannukset läheteilleen. Ilman sosiaalitilaa lepohetkien pitäminen kesken työpäivän saattaa aiheuttaa haasteita ja ylimääräistä vaivaa. Työvälineiden ylläpitoon sen sijaan saattaa mennä yllättävän paljon rahaa, mitä ei pyöräläheteilläkään kasva puussa. Lisäksi työnantajan tulisi antaa vakuutus tai takuu onnettomuus- ja sairaustapausten varalle. Pyöräläheteillä tulisi lisäksi olla mahdollisuus työsopimuksen solmimiseen.

Koska monet pyörälähetit ovat siirtolaistaustaisia, he eivät välttämättä aina ymmärrä, millaisia oikeuksia työntekijöillä Suomessa on. Siirtolaistaustainen työntekijä ei välttämättä täysin tiedosta, mitä freelanceriksi siirtyminen tarkoittaa ja millaisia vaikutuksia sillä on työntekijän työehtoihin ja -olosuhteisiin. Tällöin he ovat vaarassa joutua yritysten hyväksikäyttämiksi. Jopa ay-liike sekä useat poliitikot ovat ajaneet ruokalähettien työoikeuksien parantamista. Alalla työskentelee myös paljon nuoria, joiden kohdalla kyse saattaa olla jopa ihka ensimmäisestä työkokemuksesta. Onkin ikävää, jos ensimmäiset kokemukset työelämästä ovat negatiivisia ja jos nuorelle jää tunne, että hänen oikeuksiaan poljetaan ja ettei hän ole tullut kohdelluksi reilulla tavalla.