Pyörälähetin työn hyvät puolet, tärkeimmät työtehtävät ja palkkaus

Pyörälähetin työhön liittyy monia hyviä puolia. Jos pidät liikkumisesta ja olet tällä hetkellä työttömänä, kannattaa harkita pyörälähetin työtä. Ensinnäkin tässä työssä saa tietysti runsain mitoin liikuntaa. Esimerkiksi toimistotyön jälkeen on tärkeää huolehtia siitä, että ehtii myös liikkua riittävästi, mikä vie ylimääräistä aikaa. Pyörälähetin työssä työ ja liikunta hoituvat yhtaikaa. Pyörälähetin työn hyvien puolien lisäksi kerromme myös lähettien tärkeimmistä työtehtävistä sekä alan palkkauksesta. On tärkeää tiedostaa, että monet lähetit toimivat toimeksiantosopimuksilla, mihin liittyy tiettyjä riskejä.

Pyörälähetit saavat runsaasti liikuntaa

Pyörälähetit kuljettavat nimensä mukaisesti erilaisia lähetyksiä pyörällä. Päivän mittaan lähetti saakin runsaasti liikuntaa, mikä on yksi työn ehdottomia hyviä puolia. Liikunta pitää kuntoa yllä, mikä on tärkeää terveyden ja esimerkiksi painonhallinnan kannalta. Pyörällä pääsee näppärästi paikasta A paikkaan B ja sen parkkeeraaminen on kaupungin keskustassakin helpompaa kuin auton. Työ sopiikin parhaiten sellaiselle työntekijällä, joka tykkää pyöräillä tai oikeastaan suorastaan rakastaa pyöräilyä.

Suomessa pyörälähettejä työskentelee reilut 200 kappaletta. Joidenkin arvioiden mukaan peruspäivään sisältyy noin 50 ajokilometriä, mutta kilometrejä saattaa kertyä jopa 80.

Pyörälähetit saavat runsaasti raitista ilmaa

Pyöräillessään pyörälähetit saavat runsain mitoin raitista ilmaa. Tämä auttaa pitämään niin mielen kuin kehonkin virkeänä. Harvassa työssä saa olla niin paljon ulkona kuin tässä työssä. Lihasvoimin liikkuminen paikasta paikkaan raittiissa ilmassa onkin pyörälähettien työn suola.

Pyörälähettien tärkeimmät työtehtävät

Pyörälähettien tärkeimmät tehtävät liittyvät melko pienikokoisten tavaroiden taikka tuotteiden toimittamiseen lähialueelle. Pyörää käytetään, kun tuote tai tavara tulee toimittaa lähelle nopeasti.

Pyörän etuna on sen edullisuus. Pyörä ei syö bensiiniä, vaan toimii lihasvoimin. Lisäksi se on pieni kulkuväline, joka on helppo laittaa parkkiin jopa keskellä kaupnkia. Pyörällä pääsee puikkelehtimaan nopeasti silloinkin, kun autot kärsivät ruuhkista.

Amerikassa pyörällä tehtävä lehtienjako nukkumalähiöissä on yksi amerikkalaisten nuorten ikonisimmista kesätöistä, ainakin jos haluaa uskoa amerikkalaisia elokuvia. Myös Suomessa kotiinkuljetuspalvelut ovat lisääntyneet ja Suomessakin on alettu käyttää entistä enemmän pyörälähettejä.

Pyörällä voidaan kuljettaa myös ruokaa. Näistä läheteistä moni toimii elinkeinonharjoittajana ja vain harva kuuluu ammattiliittoon. Esimerkiksi Foodora tarjoaa työtä ruokaa kuljettaville pyöräläheteille.

Pyörälähetin palkkaus

Entäpä mitä pyörälähetti sitten ansaitsee? Keskimäärin lähetit ansaisevat kuukaudessa noin 2 000 euroa. Keskipalkka on 18 euroa ja se on hieman noussut tarkasteltaessa vuosia 2017 ja 2018. Nousua keskipalkassa on tapahtunut 0,9%. Kuitenkin monet asiat vaikuttavat lähetin palkkaan. Esimerkiksi koulutusasteella, työn sijainnilla, työkokemuksella sekä toimialalla on vaikutusta lähetin palkkaan. On myös huomioitava, että lähetin palkkaa laskettaessa mukaan on otetut myös autolähetit.

Esimerkiksi Foodora Finland Oy kertoo pyrkivänsä luomaan uudenlaisen palkkausmallin, jossa korostuu reiluus ja läpinäkyvyys. Näiden periaatteiden on tarkoitus koskea kaikkia yrityksen kumppaneita. Lisäksi pitkällä tähtäimellä yrityksen on tarkoitus tarjota entistä kattavampia ansaitsemismahdollisuuksia yrityksen lähettikumppaneille.

Alalla on tyypillistä, että työtä teetetään toimeksiantosopimusten nojalla eikä työsuhteita solmita. Samaakin työtä voidaan saman yrityksen sisällä tarjota eri työntekijöille erilaisilla sopimuksilla. Osa saattaa toimia työsuhteessa ja osa toimeksiantosuhteessa. Näin lähetin työtä tarjoavat yritykset saattavat jopa tietyllä tavalla kiertää työsuhdeturvaa.

Jos lähetti toimii toimeksiantosopimuksella ilman varsinaista työsopimusta, kantaa hän yrittäjän vastuun. Tällöin lähetiksi ryhtymistä tuleekin harkita myös tästä näkökulmasta. Vapauden lisäksi yrittäjyyteen sisältyy nimittäin myös riskejä. Tarvittaessa voi olla hyvä idea keskustella omasta yritysideasta ammattitaitoisen ja kokeneen yritysneuvojan kanssa, joka osaa kertoa sinulle tarkemmin yritysideaasi liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista sekä arvioida yleensäkin ideasi kannattavuutta.